Tác giả: Quang Nguyen

Development Theory 1

Phát Triển Bền Vững – Đối Diện Hay Né Tránh?

Bạn có biết hành trình thay đổi về tư duy phát triển bền vững? Theo dòng chảy thời gian, con người đã có sự phát triển vượt bậc trong tư duy khi chuyển đổi nhận thức từ SỰ PHÁT TRIỂN thành SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Và có thể nói rằng, với những bước tiến…
Xem thêm


Tháng Mười 3, 2019 0
Cover 1 1024x390 2

Cuộc Thi Ý Tưởng Sáng Tạo Học Sinh & Sinh Viên – MasterMind 2019 Chính Thức Quay Trở Lại!

TẦM NHÌN Thực hiện tầm nhìn phát triển bền vững quốc gia đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo của học sinh & sinh viên, Cuộc Thi Ý Tưởng Sáng Tạo – Mastermind 2019 do trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG  TPHCM đã chính thức quay trở lại cùng với nhiều đổi mới…
Xem thêm


Tháng Mười 3, 2019 0